Scroll naar beneden voor alles over onze
behandelingen en trainingen

Behandelingen en trainingen binnen Inpraktijk: 

Individuele therapie
Gezinstherapie
Relatietherapie
Coaching
Traumabehandeling
Psychiatrisch consult of onderzoek
Emotionally Focused Therapie (EFT)
'Houd-me-vast' -trainingen

Individuele therapie: 
Ben je vastgelopen, wil je weten waar bepaalde klachten vandaan komen en hier verandering in aanbrengen, dan kun je middels individuele gesprekken hiermee aan de slag. Samen zullen we uitzoeken waar mogelijke blokkades zitten of zijn ontstaan , situaties vroegtijdig (h)erkennen en mogelijk anders beleven of aanpakken. Ik geloof in de autonomie van mensen. Inzicht neemt onmacht weg, waardoor mogelijke stress kan verminderen. 

Elk individu maakt deel uit van meerdere systemen. Systemen als het gezin van herkomst, de partnerrelatie, vriendenkring, opleiding en werkomgeving. Al onze ervaringen in contact met anderen beïnvloeden onze beleving, verwachtingen, overtuigingen en gedragingen. Wat we meemaken vormt ons.  Bij overstijgen van de draagkracht en bij langdurig tekortkomen in belangrijke behoeften, kunnen dan allerlei klachten ontstaan. 

Een greep uit de thema’s waar individuele therapie op gericht kan zijn: 
het omgaan met problemen in relatie met familieleden, vrienden of werkrelaties, versterking van het zelfbeeld,
hulp bij problemen met de overgang naar een andere levenfase, zoals bijvoorbeeld losmaking bij jongvolwassenheid 
verwerken van negatieve ervaringen uit de jeugd, omgaan met frustratie angst - en stemmingsklachten, piekeren en psychosomatische klachten. 


Relatie- en gezinstherapie: 
Deze therapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Relatie- en gezinstherapeuten kijken vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook conflicten of verwijdering van elkaar. De therapie is erop gericht deze patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk te doorbreken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin. 


Coaching:
Bij Inpraktijk kun je ook terecht voor coaching. Je kunt bijvoorbeeld vragen hebben die betrekking hebben op versterking van competenties, loopbaanplanning, het hanteren van conflicten in vriendschappen en/of in samenwerking met collega’s. 


Traumabehandeling :
EMDR is een vorm van Traumabehandeling en staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken.
Na pesterijen, een ongeluk, mishandeling of andere heftige gebeurtenissen ontstaan vaak klachten. Zowel kinderen als volwassenen kunnen last krijgen van flashbacks (‘filmpjes’ die maar blijven terugkomen), slaapproblemen, nachtmerries, lusteloosheid, prikkelbaarheid of andere klachten. 
Door toepassing van EMDR neemt de (emotionele) lading van herinneringsbeelden, binnen een paar sessies, af. En daarmee verminderen/ verdwijnen ook de klachten. 

Op de website van de Vereniging EMDR staat beschreven hoe de behandeling in zijn werk gaat. Zie ook voor een voorbeeldfilmpje: www.emdr.nl.

Voor EMDR traumabehandeling werk ik o.a. samen met Annemarie Post.


Psychiatrisch consult of onderzoek: 
Mocht er gedurende onze gesprekken de wens komen voor een psychiatrisch consult, dan is de mogelijkheid  binnen ons netwerk voor een passende doorverwijzing te zorgdragen.

Emotionally Focused Therapie (EFT): 
Binnen de relatietherapie kan gekozen worden voor de therapievorm EFT.  Een bewezen effectieve therapie voor stellen die vastlopen in de relatie, bij wie het niet lukt om ruzies te doorbreken of elkaar niet voldoende begrijpen of aanvoelen op emotioneel niveau. Negatieve communicatie met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. EFT richt zich op de essentie van je relatie.
En die essentie blijkt bijna altijd: verbonden willen zijn met je partner, betrokken willen zijn bij elkaar. Ruzie wordt beschouwd als een noodkreet om contact te maken. Doordat we snel naar de essentie van de relatie gaan, is EFT een doeltreffende en effectieve relatietherapie.
Er worden drie fases doorlopen:

1) Doorbreken patronen
We zorgen dat de spanning niet meer zo oploopt. We gaan op zoek naar de negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. We werken samen aan het doorbreken van die patronen en aan de verandering van jullie gedrag. 

2) Verkennen van jezelf en de ander
We geven verdieping. Nu jullie weer in gesprek kunnen komen, kunnen jullie ook weer kwetsbaar zijn en jezelf en elkaar opnieuw ontdekken. Dit geeft een nieuwe emotionele verbinding binnen de relatie, die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert. 

3) Jullie vinden nieuwe oplossingen voor oude problemen, omdat je ontdekt van jezelf en de ander wat de eigenlijke behoeften van ieder zijn. We oefenen met de nieuwe vormen van verbinding, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie.

EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. 


'Houd-Me-Vast' -trainingen :

De ‘Houd-Me-Vast’-training is een intensieve cursus voor paren die hun relatie willen versterken. De HMV training is gebaseerd op de uitgangspunten van Emotionally Focused Therapy (EFT). EFT onderscheidt zich van andere therapievormen omdat EFT zich bezighoudt met de belangrijkste hechtings-emoties tussen partners. Hechting gaat over veiligheid, over je prettig voelen bij je partner, over het uitspreken en emphatisch luisteren naar elkaar. ‘Houd me vast’ is een lichte vorm van EFT.

Het HMV programma staat bekend als een krachtige en succesvolle training en wordt wereldwijd ingezet om relaties te versterken. Op de site http://www.houdmevast.nl vindt u meer informatie over HMV.


Loesje over puberteit:

NL8902_13NL8902_13