Scroll naar beneden voor onze
contactgegevens

Contact

Voor vragen of aanmelding kun je bellen op nummer 06- 38372567 of stuur een mail naar yvette@inpraktijk.org.

Openingstijden:
Maandag:        09.00 tot 16.00 uur    
Dinsdag:          09.00 tot 19.00 uur    
Donderdag:     09.00 tot 19.00 uur

Adres:
Recht Boomssloot 49H
1011 CT 
Amsterdam

Telefoonnummer:
06 38372567 (op werkdagen bereikbaar)

email:
yvette@inpraktijk.org

Parkeren:

Parkeren aan de gracht is lastig, maar je kunt je auto ook parkeren bij parkeergarage Waterlooplein of Stopera (1 km lopen naar kantoor) of bij het Centraal station bij Parking Centrum Amsterdam (Oosterdok). 

Openbaar vervoer:
De Recht Boomssloot 49H is het beste te bereiken per fiets of het openbaar vervoer. Ga je met de metro, dan kun je uitstappen bij de halte Nieuwmarkt, maar ook vanaf Centraal Station is het op loopafstand, 1 km (5 a 10 minuten lopen).


KvK nummer:
63083817

Klachtenregeling:
Als systeemtherapeut ben ik, Yvette Mol, lid van de NVRG. De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Dit betekent dat ik een erkende therapeut ben met een postacademische opleiding en dat kwaliteit gewaarborgd is. Ik dien mij aan de beroepscode en profesionele kwaliteitsnormen van de vereniging te houden. Onderdeel daarvan is voortdurende professionele ontwikkeling en scholing, leertherapie en super- en intervisie. 

Toch kan het voor komen dat je niet tevreden bent met de behandeling. In eerste instantie zullen we dat samen proberen op te lossen. Mocht een gesprek of bemiddeling van mijn collegae niet afdoende zijn, dan kun je schriftelijk een klacht voorleggen aan het bestuur van de NVRG (www.nvrg.nl/pagina/hulpzoekenden). 

 

PRIVACYSTATEMENT INPRAKTIJK 

Inpraktijk, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63083817, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Inpraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Inpraktijk persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten; 
 2. bezoekers aan de praktijk van Inpraktijk; 
 3. bezoekers van www.inpraktijk.org;

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Inpraktijk verwerkt persoonsgegevens die: 

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of web formulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; 
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Inpraktijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; 
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand zijn vastgelegd. D buitenzijde van de praktijk, in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden niet opgeslagen.
 5. met toestemming van betrokkene kan er gebruik worden gemaakt van video-opnames tijdens sessies. Deze beelden worden uitsluitend voor opleidingsdoeleinden gebruikt en worden niet via het web verspreid. 

3. Doeleinden verwerking 

 

Inpraktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 2. het versturen van facturen. 

 

4. Rechtsgrond 

Inpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst en versturen facturen. 

 

5. Verwerkers 

Inpraktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Inpraktijk persoonsgegevens verwerken. Inpraktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Inpraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Inpraktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

7. Bewaren van gegevens 

Inpraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Inpraktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

 1. persoonlijke/ medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandeling; (persoonlijke inhoudelijke gegevens worden niet gekoppeld aan persoons-administratieve gegevens.
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

8. Wijzigingen privacystatement 

Inpraktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Inpraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 

9. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Inpraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Inpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar yvette@inpraktijk.org 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Inpraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yvette Mol door een e-mailbericht te sturen naar yvette@inpraktijk.org. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

9. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Inpraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Inpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar yvette@inpraktijk.org 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Inpraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Yvette Mol door een e-mailbericht te sturen naar yvette@inpraktijk.org. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).